wykonawca robót elektroenergetycznych

Kontakt


Eltim Sp. z o.o.                                             

Biuro:
 
30-552 Kraków                                                
ul. Wielicka 42C/34                                      
tel:  12 656 63 45                                              
       797 994 245 
fax: 12 656 63 45
 
Prezes:                              Wiceprezes:                             Księgowość
 
Tadeusz Dubiec                           Ireneusz Grymek                            Renata Dubiec
Tel kom: 797 994 241                 Tel kom: 797 994 250                   Tel kom: 797 994 245
dubiec@eltim.com.pl                  grymek@eltim.com.pl                   renata@eltim.com.pl
 
Dział BHP
 
mgr. Joanna Więk
Te. kom: 797-994-247
joanna@eltim.com.pl
 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

  • Adres rejestracyjny firmy: ul. Petöfiego 22, 31-711 Kraków
  • Nasz statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 350649643
  • Numer Europejskiej Klasyfikacji Działalności EKD - 4531
  • Zaświadczenie dotyczące działalności firmy nr 27/D wydane przez Zakład Energetyczny Kraków - ul. Dajwór 27

 

 

 

 

 

 
Imię i nazwisko
Ulica
Kod, miejscowość
Telefon
E-mail
Treść

ELTIM Sp. z.o.o.

Biuro

30-552 Kraków
ul. Wielicka 42C / 34

tel:    12 656 63 45
          797 994 245
fax:   12 656 63 45

 

eltim@eltim.com.pl
realizacje