wykonawca robót elektroenergetycznych

O firmie

DATA POWSTANIA I STATUS FIRMY

Firma ELTIM" Spółka z o.o. powstała w roku 1991 z połączenia dwóch firm prywatnych działających od 1987 roku. 

W wyniku konsekwentnego rozwoju, z końcem 1993 r. firma przekształciła się i od początku 1994 r. występuje jako Spółka z o.o.

Jako wykonawca robót elektroenergetycznych, pozwalamy sobie przedłożyć kompleksową ofertę wykonania wszelkich robót branży elektrycznej - w pełnym zakresie.

Gwarantujemy krótkie terminy oraz wysoką jakość wykonywanych robót, które kosztorysujemy metodą komputerową w oparciu o KNR-y i wyceny indywidualne w branży elektrycznej. Dopuszczamy możliwość sprzedaży usług i robót na podstawie ceny umownej lub ryczałtu. Ceny materiałów i pracy sprzętu ustalamy na średnim poziomie rynku lokalnego, weryfikowanym na podstawie aktualnych zeszytów SKOCENBUD, Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "PROMOCJA" oraz cenników ORGBUDU.

Firma ELTIM jest współzałożycielem i członkiem Małopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych który zmienił nazwę na Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan.

Firma ELTIM ma podpisaną umowę partnerską z Zakładem Mechaniki i Elektroniki (ZAMEL Sp. j. ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna) na dystrybucję i serwisowanie bezprzewodowego systemu przywoławczego dla szpitali, sanatoriów, ZOZ.

 

ELTIM Sp. z.o.o.

Biuro

30-552 Kraków
ul. Wielicka 42C / 34

tel:    12 656 63 45
          797 994 245
fax:   12 656 63 45

 

eltim@eltim.com.pl
realizacje