wykonawca robót elektroenergetycznych
« Powrót

Roboty elektroenergetyczne

Roboty elektroenergetyczne w pełnym spektrum branżowym jak:

 • projektowanie, montaż i rozruch instalacji elektroenergetycznych i AKPiA wraz z pracami regulacyjno-pomiarowymi,
 • wykonanie i montaż rozdzielni NN i SN, złączy kablowych, rozdzielni wnękowych i sterowniczych,
 • montaż i rozruch baterii kondensatorów,
 • instalacje elektryczne,
 • instalacje odgromowe,
 • instalacje i magistrale uziemień wyrównawczych,
 • linie kablowe zasilania placu budowy,
 • linie kablowe NN i SN,
 • stacje transformatorowe - wolnostojące i napowietrzne,
 • montaż i uruchomienie instalacji AZART i TV/SAT, indywidualnych oraz zbiorowych,
 • montaż, rozruch i regulacja układów automatyki przemysłowej, BMS - EIB
 • montaż i uruchomienie centralek telefonicznych PANASONIC i HUNDAI wraz z aparatami systemowymi,
 • montaż i uruchomienie systemów alarmowych firm SATEL, DSC, PARADOKS
 • wykonywanie sieci komputerowych wszystkich systemów, 
 • montaż elektrycznych, podłogowych systemów grzewczych DEVI, ELEKTRA oraz AEG,
 • konserwacja - remonty, obsługa geodezyjna i terenowo-prawna w pełnym zakresie.

ELTIM Sp. z.o.o.

Biuro

30-552 Kraków
ul. Wielicka 42C / 34

tel:    12 656 63 45
          797 994 245
fax:   12 656 63 45

 

eltim@eltim.com.pl
realizacje