wykonawca robót elektroenergetycznych
« Powrót

Realizacje

Ośrodek Rehabilitacji Narządów Ruchu „KRZESZOWICE” SP ZOZ , ul. Daszyńskiego 1 32-065 Krzeszowice


Przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego wraz budowa zadaszenia podwórka wewnętrznego na potrzeby sali rehabilitacyjnej oraz budowa łącznika pomiędzy budynkami wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan., c.o., went.mech. i enn.

 

Instalacje elektryczne silnoprądowe i słaboprądowe w zakresie:
 
1. Instalacje elektryczne silnoprądowe.
2. Instalacje oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego.
3. Instalacje teletechniczne.
4. Instalacje P.Poż. firmy ESSER wraz z drzwiami pożarowymi wyzwalanymi automatycznie.
5. Instalacje komputerowe.
 

ELTIM Sp. z.o.o.

Biuro

30-552 Kraków
ul. Wielicka 42C / 34

tel:    12 656 63 45
          797 994 245
fax:   12 656 63 45

 

eltim@eltim.com.pl
realizacje