wykonawca robót elektroenergetycznych
« Powrót

Realizacje

AGH pawilon A-0 pomieszczenie 141 oraz 142 w Krakowie


Prace ropoczęto 01-2018 do 03-2018r

Wykonanie instalacji elektroenergetycznej wraz z zasilaniem i wymianą tablicy głównej oraz teletechnicznej w tym:

  • sieć strukturalna kat. 6A F/UTP
  • system pożarowy SAP - giazda czujki Schrack Seconnet
  • system oświetlenia awaryjnego
  • instalacja szafy RACK 2U z wyposażeniem
  • certyfikacja sieci srtrukturalej w systemie COMMSCOPE.
  • instalacja AV z motażem ekranu elektrycznego  przyłączy HDMI-VGA

 


ELTIM Sp. z.o.o.

Biuro

30-552 Kraków
ul. Wielicka 42C / 34

tel:    12 656 63 45
          797 994 245
fax:   12 656 63 45

 

eltim@eltim.com.pl
realizacje